Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên http://ttgdtxthy.edu.vn

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG, THI CẤP CHỨNG CHỈ ƯDCNTT CƠ BẢN
07.03.2017

cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu...

 
(Mẫu đơn đăng ký dự thi)
URL của bản tin này::http://ttgdtxthy.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1001

© Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên contact: admin@love2min.com