thuê xe mercedes học tiếng trung trung tâm tiếng trung công ty bao bì
Trang chính
TTGDTX Hưng Yên 14.12.2017 03:16
Tra cứu bài viết được đăng:


HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LỚP BDTX GIÁO VIÊN NĂM 2017 (Tin ảnh - Đợt 8)

[13.12.2017 08:53]
Đợt 8, khoá BDTX giáo viên các trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX năm 2017 triển khai bồi dưỡng cho giáo viên các môn Kỹ năng sống; Giáo dục thể chất; Tin học và Vật lý (đợt 2); học vào các ngày 25;26/11 và 02;03/12/2017. Ngày 08;09/12/2017, lớp Cán bộ quản lý tiếp tục học và thi kết thúc chuyên đề bồi dưỡng.

[Đã đọc: 9]
Xem tiếp...

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TẠI TTGDTX TỈNH HƯNG YÊN (Kỳ 4)

[23.11.2017 14:46]
Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 4, khoá XII về tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
Được sự chỉ đạo của ban lãnh đạo Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên, trong ba tháng, từ tháng 8 đến tháng 10/2017 toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm tiếp tục tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đến toàn thể cán bộ, viên chức bằng hình thức sinh hoạt chuyên đề và đã đạt được kết quả như sau:

[Đã đọc: 90]
Xem tiếp...

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LỚP BDTX GIÁO VIÊN NĂM 2017 (Tin ảnh - Đợt 7)

[13.11.2017 22:18]
Đợt 7, khoá BDTX giáo viên các trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX năm 2017 triển khai bồi dưỡng cho giáo viên các môn Tiếng Anh (Lớp 4); Giáo dục công dân và Giáo dục quốc phòng; học vào các ngày 04;05;11;12/11/2017.

[Đã đọc: 67]
Xem tiếp...

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LỚP BDTX GIÁO VIÊN NĂM 2017 (Tin ảnh - Đợt 6)

[31.10.2017 14:19]
Đợt 6, khoá BDTX giáo viên các trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX năm 2017 triển khai bồi dưỡng cho giáo viên các môn Tiếng Anh (Lớp 3); Sinh và Công nghệ; học vào các ngày 21;22;28;29/10/2017.

[Đã đọc: 42]
Xem tiếp...

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TẠI TTGDTX TỈNH HƯNG YÊN (Kỳ 3)

[16.10.2017 15:44]
Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 4, khoá XII về tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
Được sự chỉ đạo của ban lãnh đạo Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên, trong ba tháng, từ tháng 5 đến tháng 7/2017 toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm tiếp tục tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đến toàn thể cán bộ, viên chức bằng hình thức sinh hoạt chuyên đề và đã đạt được kết quả như sau:

[Đã đọc: 90]
Xem tiếp...

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TẠI TTGDTX TỈNH HƯNG YÊN (Kỳ 2)

[16.10.2017 15:30]
Thực hiện chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 14/5/2011 và chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong năm 2017, Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên tiếp tục tuyên truyền và vận động cán bộ viên chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức tổ chức thực hiện các chuyên đề. Công tác hoạt động chuyên đề này đã mang lại hiệu quả rõ nét về nhận thức tư tưởng và hành động đối với từng cá nhân và đơn vị trong cơ quan, giúp cho mọi người hiểu được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

[Đã đọc: 60]
Xem tiếp...

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LỚP BDTX GIÁO VIÊN NĂM 2017 (Tin ảnh - Đợt 5)

[16.10.2017 15:09]
Đợt 5, khoá BDTX giáo viên các trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX năm 2017 triển khai bồi dưỡng cho giáo viên các môn Tiếng Anh (Lớp 2)và Hoá học (Lớp 2); học vào các ngày 07;08;14;15/10/2017.

[Đã đọc: 45]
Xem tiếp...

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LỚP BDTX GIÁO VIÊN NĂM 2017 (Tin ảnh - Đợt 4)

[03.10.2017 08:18]
Đợt 4, khoá BDTX giáo viên các trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX năm 2017 triển khai bồi dưỡng cho giáo viên các môn Tiếng Anh (Lớp 1); Vật lý (Lớp 1) và Hoá học (Lớp 1); học vào các ngày 23;24;30/9 và 01/10/2017.

[Đã đọc: 65]
Xem tiếp...

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LỚP BDTX GIÁO VIÊN NĂM 2017 (Tin ảnh - Đợt 3)

[18.09.2017 16:02]
Đợt 3, khoá BDTX giáo viên các trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX năm 2017 triển khai bồi dưỡng cho giáo viên các môn Toán (Lớp 3); Văn (Lớp 3) và Địa lý; học vào các ngày 09;10;16;17/9/2017

[Đã đọc: 205]
Xem tiếp...

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LỚP BDTX GIÁO VIÊN NĂM 2017 (Tin ảnh - Đợt 2)

[30.08.2017 09:10]
Đợt 2, khoá BDTX giáo viên các trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX năm 2017 triển khai bồi dưỡng cho giáo viên các môn Toán (Lớp 2); Văn (Lớp 2) và Lịch sử; học vào các ngày 19; 20; 26; 27/8/2017

[Đã đọc: 171]
Xem tiếp...

LỄ KHAI GIẢNG KHÓA BDTX NĂM HỌC 2016-2017 VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG BDTX ĐỢT 1

[21.08.2017 10:11]
Vào lúc 7h30' ngày 05/8/2017, Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên đã long trọng tổ chức lễ khai giảng khóa BDTX tập trung cán bộ quản lý, giáo viên các trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX năm học 2016 – 2017.

[Đã đọc: 306]
Xem tiếp...

CUỘC THI: KỂ CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

[16.05.2017 07:56]
Ngày 12/5/2017, Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên đã tổ chức cuộc thi kể chuyện về tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

[Đã đọc: 331]
Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG, THI CẤP CHỨNG CHỈ ƯDCNTT CƠ BẢN

[07.03.2017 10:51]
cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu...

[Đã đọc: 463]
Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐH SƯ PHẠM NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC

[07.03.2017 10:43]
những người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm các chuyên ngành...

[Đã đọc: 291]
Xem tiếp...

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2017

[20.02.2017 11:04]
Bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao. Ngoài ra Trung tâm nhận tổ chức đào tạo các khóa học tại các đơn vị và doanh nghiệp theo nhu cầu...

[Đã đọc: 371]
Xem tiếp...
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 18, 19, 20  [sau]

 Đăng Nhập 
Tên Đăng Nhập
Mật khẩu
Mã kiểm traMã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi nhớ
 Hỗ Trợ Trực Tuyến 
 Thời Tiết 

Hà Nội
Thời tiết thủ đô Hà Nội

Hải Phòng
Thời tiết Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

TP.HCM
Thời tiết TP. Hồ Chí Minh

 Quảng Cáo 
Đang khởi tạo các Logo...


Trang chính
Trang chủ Liên hệ BQT        
Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Hưng Yên.
126 Phạm Ngũ Lão - Quang Trung - TP Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên.
Tel: 0321. 3862855 – 3862928 Fax: 0321.3556568.
Email Liên Hệ TTGDTX Hưng Yên