Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên

Giới thiệu: Lịch sử hình thành và phát triển TTGDTX


Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên được thành lập theo quyết định số 1139/QĐ-UB ngày 30/08/1997 của UBND tỉnh Hưng Yên, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Hưng Yên.Từ 01/05/2008 trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hưng Yên. Từ năm 1997 đến nay, Trung tâm đã và đang liên kết với 15 trường Đai học, Cao đẳng và Trung cấp (ĐHSP Hà Nội, ĐH Xây dựng, ĐH Giao thông ...

Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập5616

Chia sẻ